MO TUN TI DE OLODUMARE


MO TUN TI DE OLODUMARE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 09/02/2017

Egbe: Mo tun ti de Olodumare
Mo tun de l’oni mo wa gba’re t’emi
Baba ma je ki emi lo l’ofo
Mo tun ti de o mo wa gba’re Oluwa.

 1. Nigbati Mose de okun pupa
  T’awon omo Israeli fe so ni okuta pa
  Iwo l’O dahun, t’O p’okun niya
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.

 2. Nigbati Hana nsokun ni Shilo
  Ti awon eniyan l’ero pe se l’o munti yo
  Iwo l’O dahun t’O si fun l’omo
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.

 3. ‘Gbati Jabesi omo ‘banuje
  Gbadura pe ki O wa yi igba ohun pada
  Iwo l’O dahun t’O si bukun fun
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.

 4. Gba Modikai gbadura si O
  ‘Tori Hamani pinu l’ati gbe ko s’ori’gi
  Iwo l’O dahun t’O s’ohun titun
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.

 5. Gba Jona ba’ra re ninu eja
  Ti o si dabi enipe ko si ireti mo
  Ni’gba t’O dahun l’eja po s’oke
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.

 6. ‘Gbati Josefu fee ko Maria
  Nitori ko mo bi oyun Jesu se de’nu re
  Iwo l’O dahun t’O yanju oro.
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.

 7. Ole ti a kan mo agbelebu
  Nigba ti o ku die ko wo orun apadi
  Iwo l’O dahun t’O mu lo s’orun
  Wa da mi l’ohun mo fe gba’re Oluwa.