HYMN – OWO NI FUN ORUKO RE.


OWO NI FUN ORUKO RE.

 1. Owo ni fun oruko Re
  Olorun Olodumare
  Titi aye la o ma yin O
  Iwo nikan ni Olorun
  L’aye ati l’orun.

Egbe: Baba wa ti nbe l’orun
Ko si oba t’o da bi Re
Awa ise owo Re Baba
L’o ye k’a jumo ma yin O
L’aye ati l’orun.

 1. Awon angeli njuba Re
  Won nyin O fun titobi Re
  Agbara Re ko ni afiwe
  Iwo l’O da ohun gbogbo
  L’aye ati l’orun.
 2. Gbogbo awon ti igbaani
  Ni won ngbe oruko Re ga
  Won nroyin ise agbara Re
  Ti O nse ni igba gbogbo
  L’aye ati l’orun.

 3. Ni gbogbo agbaye l’oni
  Ni awon omo Olorun
  Nkorin iyin si oruko Re
  Ti won nsoro titobi Re
  L’aye ati l’orun.

 4. Olorun wa wa kawaye
  K’a wa pelu le juba Re
  K’a le fi aye wa se ‘fe Re
  K’a si le gbadun ore Re
  L’aye ati l’orun.

 5. Olorun wa Olotito
  Ko si aseti l’odo Re
  Gba wa l’owo gbogbo bilisi
  K’a wa le jere igbagbo
  L’aye ati l’orun.

Z. A. Ogunsanya, 5/10/2018. I wrote this song for the funeral of
my mother, who died on 2/10/2018 and was buried
on 5/10/2018 at the estimated age of 99.