HYMN – O TOBI O, O TOBI YEYE

O TOBI O, O TOBI YEYE
Composed by Z. A. Ogunsanya, 27/6/2017.

1. O tobi o, O tobi yeye
O tobi o, ko ma ni afiwe o
O tobi o, O tobi yeye
Jesu Olugbala, O tobi o
Ara meriyiri, O tobi o.

2. O wuwo o, O wuwo pupo
O wuwo o, Esu ko ma le gbe o
O wuwo o, O wuwo pupo
Jesu Olugbeja, O wuwo o
Ara meriyiri, O wuwo o.

3. O nipon o, O nipon gidi
O nipon o, iru Re ko ma si o
O nipon o, O nipon gidi
Jesu Olupese, O nipon o
Ara meriyiri, O nipon o.

4. O dara o, O dara simi
O dara o, ife Re ko legbe o
O dara o, O dara simi
Jesu Olubukun, O dara o
Ara meriyiri, O dara o.