HYMN – MO WA GBE O GA, OLORUN MI O

MO WA GBE O GA OLORUN MI O

 1. Mo wa gbe O ga, Olorun mi o
  Mo wa gbe O ga, Olorun mi o
  Oba giga, giga julo, mo gbe O ga o /2ice.

Egbe: Iwo l’O ye fun mi lati maa gbe ga.
Iwo l’O ye fun mi lati maa yin logo
Iwo l’O ye fun mi lati maa gbe ga
L’oni, l’ola, l’ojo gbogbo ni uno ma gbe o ga.

 1. Mo wa gbe O ga, Olurapada
  Mo wa gbe O ga, Olugbala mi
  O gbamila, O womisan, mo gbe O ga o /2ice.
 2. Mo wa gbe O ga, Emi Olorun
  Mo wa gbe O ga, Olutunu mi
  Itunu Re ko l’afiwe, mo gbe O ga o /2ice.

Z. A. Ogunsanya, 4/1/2018.
During fasting and prayer program.