HYMN – MO NILO RE OLORUN MI

MO NILO RE OLORUN MI

 1. Mo nilo Re Olorun mi
  Mo nilo Re l’ojo gbogbo
  Fi agbara Re di mi mu o
  Ma je k’e mi subu o
  Oga ogo ramilowo
  Iwo nikan ni mo mo
  Iwo nikan ni mo ni
  Oga ogo ramilowo.
 2. Mo nilo Re Olugbala
  Mo nilo Re n’ibi gbogbo
  Fi anu Re ti mi l’eyin o
  Ma je k’are mu mi o
  Alagbara ranmilowo
  Iwo nikan ni mo mo
  Iwo nikan ni mo ni
  Alagbara ranmilowo.

 3. Mo nilo Re Emi Mimo
  Mo nilo Re l’ona gbogbo
  Fi otito Re gbemiro o
  Ma je k’e mi sise o
  Olutunu ranmilowo
  Iwo nikan ni mo mo
  Iwo nikan ni mo ni
  Olutunu ranmilowo.

Z. A. Ogunsanya, 5/12/2018 In the church, while
leading prayer under fasting and prayer programme.