HYMN – ILEKUN OGBON RE BABA SI S’ILE FUN MI

ILEKUN OGBON RE BABA SI S’ILE FUN MI
Composed by Z. A. Ogunsanya, 1/2/2019.

 1. Ilekun ogbon Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun imo Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun oye Re Baba si fun mi k’o gboro /2ice.

Egbe: Baba, s’ilekun Re fun mi
Tete si k’o gboro.

 1. Ilekun ilera Baba si s’ile fun mi
  Ilekun ipese Baba si s’ile fun mi
  Ilekun akojo Baba si fun mi k’o gboro /2ice.

 2. Ilekun agbara Baba si s’ile fun mi
  Ilekun isegun Baba si s’ile fun mi
  Ilekun igbega Baba si fun mi k’o gboro /2ice.

 3. Ilekun abo Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun ebun Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun ayo Re Baba si fun mi k’o gboro /2ice.

 4. Ilekun adura Baba si s’ile fun mi
  Ilekun oro Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun ife Re Baba si fun mi k’o gboro /2ice.

 5. Ilekun owo Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun itura Baba si s’ile fun mi
  Ilekun isimi Baba si fun mi k’o gboro /2ice.

 6. Ilekun Emi Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun ile Re Baba si s’ile fun mi
  Ilekun orun Re Baba si fun mi k’o gboro /2ice.