HYMN – F’IRE BA MI PADE L’OJO ONI OLUWA

F’IRE BA MI PADE L’OJO ONI OLUWA
Composed by Z. A. Ogunsanya, 11/4/2018. As I woke up in the morning still on my bed.

 1. F’ire ba mi pade l’ojo oni Oluwa
  F’ayo ba mi pade l’ojo oni Oluwa
  Je k’emi ko s’aseyori ni ona gbogbo /2ice.
  Amin, ni oruko Jesu /2ice.

 2. F’iyanu Re han mi l’ojo oni Oluwa
  F’agbara Re han mi l’ojo oni Oluwa
  Je k’aye mi k’o gun rege ni ona gbogbo /2ice.
  Amin, ni oruko Jesu /2ice.

 3. Ma je k’ebi pa mi l’oJo oni Oluwa
  Ma je k’iya je mi l’ojo oni Oluwa
  Je ki okan mi k’o bale ni igba gbogbo /2ice.
  Amin, ni oruko Jesu /2ice.

 4. Ma je k’emi subu l’oJo oni Oluwa
  Ma je k’ese mi ye l’ojo oni Oluwa
  Je k’emi le duro sinsin titi de opin /2ice.
  Amin, ni oruko Jesu /2ice.