HYMN – E SE O BABA OPE YE O O

E SE O BABA OPE YE O O
Composed by Z. A. Ogunsanya, 13/1/2019.

Egbe: E se o Baba /3ice.
Ope ye O o.

 1. A mu ope wa
  Wa fun O Baba
  Wa fun O Baba Mimo
  O pe ye O o.

 2. A mu ope wa
  Wa fun O Omo
  Wa fun Ologbala
  O pe ye O o.

 3. A mu ope wa
  Wa fun O Emi
  Wa fun O Emi Mimo
  O pe ye O o.