HYMN – BABA RANMILOWO O

BABA RANMILOWO O
Composed by Z. A. Ogunsanya, 7/2/2018.

 1. Baba ranmilowo o (l’ona gbogbo)
  Baba f’eyin ti mi o (titi d’opin)
  Baba se’yanu fun mi (ya mi l’enu)
  Baba gbemileke o (a-amin)
  Baba gbemileke o
  Iwo nikan ni mo ni)
  Gbemileke o ) /2ice.

 2. Baba d’abo bo mi o (n’ibi gbogbo)
  Baba pese fun mi o (l’opolopo)
  Baba segun fun mi o (l’aseyori)
  Baba sure fun mi o (a-min)
  Baba sure fun mi o
  Iwo nikan ni mo ni)
  Sure fun mi o ) /2ice.

 3. Baba duro ti mi o (n’igba gbogbo)
  Baba wa mi si mi o (f’Emi kun mi)
  Baba wa gbe mi wo o (pel’agbara)
  Baba f’ese mi mule (a-amin)
  Baba f’ese mi mule
  Iwo nikan ni mo ni)
  F’ese mi mule ) /2ice.

 4. Baba f’Emi Re kun mi (at’ogbon Re)
  Baba ro mi l’agbara (fun mi l’okun)
  Baba f’ase s’enu mi (ase gidi)
  Baba m’adura mi se (a-amin)
  Baba m’adura mi se
  Iwo nikan ni mo ni)
  M’adura mi se ) /2ice.

 5. Baba ba mi s’oro o (n’gba gbogbo)
  Baba si mi l’oju o (oju emi)
  Baba f’ara Re han mi (Mu mi mo O)
  Baba di mi mu d’opin (a-amin)
  Baba di mi mu d’opin
  Iwo nikan ni mo ni)
  Di mi mu d’opin ) /2ice.