HYMN – BABA RANMILOWO O

BABA RANMILOWO O
BPH 180616-1

 1. Baba ranmilowo o
  Baba f’eyin ti mi o
  Baba sure fun mi o
  Baba gbemileke o
  Iwo nikan ni mo ni )
  Gbemileke o. ) 2ce
 2. Baba wa d’abo bo mi
  Baba wa pese fun mi
  Baba wa segun fun mi
  Baba wa mu mi duro
  Iwo nikan ni mo ni )
  Wa mu mi duro. ) 2ce

 3. Baba wa duro ti mi
  Baba wa mi si mi o
  Baba wa gbe mi wo o
  Baba f’ese mi mule
  Iwo nikan ni mo ni )
  F’ese mi mule. ) 2ce

 4. Baba f’Emi Re kun mi
  Baba ro mi l’agbara
  Baba f’ase s’enu mi
  Baba m’adura mi se
  Iwo nikan ni mo ni )
  M’adura mi se. ) 2ce

 5. Baba ba mi s’oro o
  Baba si mi l’oju o
  Baba f’ara Re han mi
  Baba di mi mu dopin
  Iwo nikan ni mo ni )
  Di mi mu dopin. ) 2ce

        Z. A. Ogunsanya, 7/2/2018.