HYMN – BABA MIMO TI WOMISAN O

BABA MIMO TI WOMISAN O
Composed by Z. A. Ogunsanya, 23/6/2019. In my room, as I was to go to the toilet to urinate, around 3:30 am, I felt healthier in my body, and the song began to ring in my heart.

1. Baba Mimo ti womisan o
L’o mu ki ara mi ya gaga
Jesu Kristi ti sure fun mi
L’aye mi se toro mini mini
Emi Mimo ti tu mi ninu
Olugbala ti damilare
Baba ti fi okan mi bale
Ibi kan kan kii se t’emi mo.

Egbe: Gbogbo araye (araye)
           E wa ba mi jo (E mujo)
           E wa ba mi yo (E yo o)
           E wa ba mi korin ogo
           Si Olorun mi.

2. Jesu Krist ti gbamila o
O so mi di omo Olorun
Baba l’oke ti so mi d’otun
O so okan mi d’ominira
Emi Mimo f’agbara kun mi
Baba Mimo ti segun fun mi
Olugbala ti fun mi l’ayo
Ibanuje kii se t’emi mo.

3. Baba Mimo ti bukun fun mi
O si tun fi abo Re bo mi
Jesu kiristi ti gbe mi leke
Oke, oke l’emi yo ma lo
Emi Mimo ti si mi l’oju
Baba Mimo ti gb’adura mi
Jesu Kristi yo mu mi de’le
Orun egbe kii se t’emi mo.