TE’WO GB’OPE WA, BABA ATOF’ARATI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 6/4/2017.

 1. Te’wo gb’ope wa, Baba Atof’arati
  A wa s’ope o, Baba Awimayehun.

Egbe: A dupe (A dupe)
E se o Baba
Baba E se a dupe.

 1. N’ibi gbogbo o, Baba l’O ndabo bo wa
  Iranlowo Re, Baba ko ni afiwe.

 2. N’igba gbogbo o, Baba l’O nse ‘toju wa
  L’ona gbogbo o, Baba l’O nduro ti wa.

 3. L’oju orun wa, Baba ni gbogbo oru
  Esu nsa’pa re, Baba O ngbe wa bori.

 4. N’ibi ise wa, Baba l’ojo gbogbo o
  Atileyin Re, Baba nfun wa n’igbega.

 5. N’irin ajo wa, Baba ‘gbat’ewu ndide
  T’a nke pe O o, Baba O un ko wa yo.

 6. L’ojo isoro, Baba t’ireti wa pin
  Oro mimo Re, Baba mu wa l’okan le.

 7. ‘Gba t’ogun ndide, Baba ninu ile wa
  Emi Mimo Re, Baba nf’okan wa bale.

 8. L’ojo ikehin, Baba t’iku ba ti de
  Ile ologo, Baba l’a o ba O lo.