ORE MA SOKUN MO


ORE MA SOKUN MO
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 27/9/2016.

 1. Ore ma sokun mo, tete ma an bo
  Gbe isoro re, wa s’odo Jesu
  Ko s’eni t’o wa, ti Jesu ko yal’enu.

Egbe: Bi Jesu ti se’yi, O le se tire
Ani b’O ti se’yi, ni yo se tire.
Tori bi aye ti ri
Ekun re le pe, di ale kan
Isoro re le gun, fun ojo pipe
Sugbon l’odo Jesu, ireti wa fun o
Amin o, bee ni k’ori, fun mi o.

 1. Fun odun mejila, l’onisun-eje
  Fi wa iranwo, l’odo eniyan
  Sugbon l’ojo kan, ni Jesu tan ‘soro re.

 2. Lasaru ti o ku, fun ojo merin
  ‘Gba Jesu de be, t’O gbadura fun
  O si ji dide, o f’ayo lo si’le re.

 3. Adete mewa yen, ti won ri Jesu
  L’ehin t’O so’ro, won ye’ra won wo
  Won si ri wipe, gbogbo won l’O ti wosan.

 4. Opo ti Naini, ti omo re ku
  O pade Jesu, Jesu f’owo kan
  Posi omo na, l’ogan l’o si fo dide.

 5. Alarun egba ni, ti ko le rin mo
  Awon ore gbe, wa s’odo Jesu
  B’o si ti de’be, ni Jesu mu l’arada.

 6. ‘Gbati Batimeu, ke’gbe si Jesu
  Jesu duro je, O sope k’o wa
  L’oju ese ni, O si la oju re fun.

 7. Akara marun ni, at’eja meji
  Jesu sure si, t’O si gbe kale
  Egbegberun ni, awon t’o je t’o seku.

 8. Alarun ti o wa, l’eti adagun
  Fun odun meji, din ni ogoji
  B’o ti ri Jesu, l’o si gba iwosan re.

 9. Okunrin Gadara, nibi iboji
  Fun opo odun, l’o fi ya were
  B’o ti ri Jesu, l’ogan l’o d’ominira.