IWO T’O KU K’EMI LE YE

IWO T’O KU K’EMI LE YE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 5/1/2016.

Egbe: Iwo t’O ku, (t’O ku) k’emi le ye (le ye)
Iwo t’O j’iya, (j’iya) k’emi ma segbe (rara)
Iwo t’a kan, (t’a kan) mo agbelebu (fun mi)
Olusoagutan mi, mo dupe o.

 1. Judasi omo, eyin Re da O
  Nitori ogbon, owo fadaka
  Gbogb’ore Re, l’o ko O sile
  Olugbala mi, mo dupe o.

 2. Ejo ebi ni, aye da fun O
  B’o tile je pe, Iwo ko d’ese
  Won kegan Re, na O ni pasan
  Olugbala mi, mo dupe o.

 3. Ori mimo Re, de ade egun
  Owo mimo Re, ni won kan mo’gi
  Won tun f’oko, gun O ni egbe
  Olugbala mi, mo dupe o.

 4. Pilatu ati, Herodu pelu
  Awon om’ogun, fi O seleya
  Lehin t’awon, Ju pa’ro mo O
  Olugbala mi, mo dupe o.

 5. Baba Re l’orun, na ko O si le
  Olosa pelu, fi O se yeye
  L’ona pupo, l’O jiya fun mi
  Olugbala mi, mo dupe o.

 6. Lehin iku Re, O sokale lo
  S’orun apadi, nitori t’emi
  O gba koko-ro l’owo Esu
  Olugbala mi, mo dupe o.

 7. Emi ni ebi, yi gbogbo to si
  Sugbon nitori, ti Baba fe mi
  L’O se fi O, ru’bo f’ese mi
  Olugbala mi, mo dupe o.

 8. Iku ti O ku, O ko ku lasan
  Nipase eyi, ni mo ri’gbala
  Ti mo si wa, d’omo Olorun
  Olugbala mi, mo dupe o.

 9. Mo ti pinu tan, lati se ‘fe Re
  Ni’po ki’po ti, mo ba ba’ra mi
  Nko ni gbagbe, iya Re fun mi
  Olugbala mi, mo dupe o.

 10. Ni’le ologo, ni ayeraye
  Emi yo dupe, emi yo yin O
  Fun ohun nla, ti O se fun mi
  Olugbala mi, mo dupe o.