HYMN – BABA ONISE ARA

BABA ONISE ARA
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 26/2/2017.

Egbe: Baba Onise ara (ara) 1320
Baba Onise iyanu (iyanu)
Baba Onise ara (ara)
Tun wa se’yanu fun wa.

 1. B’o s’aye l’o gb’ogun de 1497
  Tun wa se’yanu fun wa
  B’o s’Esu lo un hale
  Tun wa se’yanu fun wa
  Ma je k’Esu bori wa o Baba
  Tun wa se’yanu fun wa.

 2. B’o se aisan l’o de
  Tun wa se’yanu fun wa
  B’o se ‘soro owo ni
  Tun wa se’yanu fun wa
  Ma je k’aye yo wa o o Baba
  Tun wa se’yanu fun wa.

 3. B’o s’oro l’ori aya
  Tun wa se’yanu fun wa
  B’o s’oro l’ori omo
  Tun wa se’yanu fun wa
  Ma je ki’damu ba wa o Baba
  Tun wa se’yanu fun wa.

 4. B’o s’ogun l’oju aye
  Tun wa s’eyanu fun wa
  B’o s’ogun l’oju ala
  Tun wa s’eyanu fun wa
  Ma je k’ogun bori wa o Baba
  Tun wa s’eyanu fun wa.

 5. B’o s’ogun ninu ile
  Tun wa s’eyanu fun wa
  B’o s’ogun ni’bi ise
  Tun wa s’eyanu fun wa
  Ma je k’aye bori wa o Baba
  Tun wa s’eyanu fun wa.

 6. B’o se iberu lo de
  Tun wa s’eyanu fun wa
  B’o si se idanwo ni
  Tun wa s’eyanu fun wa
  Ma je k’ese bori wa o Baba
  Tun wa s’eyanu fun wa

 7. B’o s’ojo iku l’o de
  Tun wa s’eyanu fun wa
  B’o s’oro ayeraye
  Tun wa s’eyanu fun wa
  Ma je k’awa segbe o o Baba
  Tun wa s’eyanu fun wa.