HYMN – OBA ATOFARATI

OBA ATOFARATI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 29/7/2017.

 1. Oba Atofarati (Oba Atofarati)
  Apata Ayeraye (Apata Ayeraye)
  Iwo ni O un se itoju gbogbo agbaye
  Ko si eda kankan ti ko ye k’O juba Re
  Eniyan ti O fi wa da l’a se wa juba Re
  Kabiyesi o, Olorun iye.

Egbe: Kabiyesi, Olu aye, Olu orun
Oba nla, Alagbara, kabiyesi Re.

 1. Oba Eledumare (Oba Eledumare)
  Apa nla t’O s’aye ro (Apanla t’O s’aye ro)
  Iwo ni ka bi O ko si ni gbogbo agbaye
  Awa eru t’O so d’omo l’a wa juba Re
  Igbala ti O fi fun wa l’a se wa juba Re
  Kabiyesi o, Olorun ife.

 2. Oba Awimayehun (Oba Awimayehun)
  Ibi isadi tooto (Ibi isadi tooto)
  Iwo ni O un se’dari ni gbogbo agbaye
  L’osan l’oru ni gbogbo wa ye k’a juba Re
  Itoju Re igba gbogbo l’a se wa juba Re
  Kabiyesi o, Olorun ayo.

 3. Oba Ologojulo (Oba Ologojulo)
  Ibere ati Opin (Ibere at Opin)
  Iwo ni yo se idajo fun gbogbo agbaye
  T’agba t’ewe yo teriba l’ati juba Re
  Idalare ti O fun wa l’a se wa juba Re
  Kabiyesi o, Olorun ogo.