MO TI L’ENI T’O LE BA MI SE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: Chorus:??, body: 6/2/2017

Egbe: Mo ti l’eni t’O le ba mi se
E ma yonu mo o
Ohun l’O ba’won ti’saaju se ti won
Jesu yi o ni un o maa f’eyin ti
Ko tun s’eni t’O le ba mi se
E ma yonu mo.

 1. Ipa alawo ko ka, Onisegun ko le se
  Eni t’O le yanju isoro aye eniyan
  Ni Oba nla ti O da eniyan si aye
  Ta wa ni o? (Jesu ni o)
  Oun ni ko ni afiwe rara (rara o).

 2. Ko s’ebo ko s’ogungun, ko s’eniyan t’o le se
  Eni t’O ba gbogbo awon ti’gbani se ti won
  Ni Oba nla ti O tun le ba ni se l’oni
  Ta wa ni o? (Jesu ni o)
  Oun l’O ba awon ti’gbani se (yori o).

 3. Woli eke po l’aye, iro si po l’enu won
  Eni t’Olorun pase pe ki a ma gbo ti Re
  Ni Oba nla ti O le se ni aseyori
  Ta wa ni o? (Jesu ni o)
  Oun ni O le ba ni se yori (yori o).

 4. Egbe awo ko wulo, esin pelu ko le se
  Eni t’O ni kokoro iku ati ti iye
  Ni Oba nla ti O le pa esu l’enu mo
  Ta wa ni o? (Jesu ni o)
  Oun ni yo si ba mi se te mi (yori o).