MO GB’OJU MI LE O, OBA IYANU
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 13/5/2017.
During fasting and prayer at k’araole church.

Egbe: Mo gb’oju mi le O, Oba iyanu
          Mo f’eyin mi ti O o, Atof’arati
          Iwo ni mo di mu, wa tete ba mi se
          Tete ba mi se o, k’o se yori o.

 1. Iwo ni oke, oke t’o ga julo
  Iwo ni ogbun, ogbun t’o jin julo
  Iwo l’ate rere, rere kari aye
  Wa fa ori mi, s’oke o.

 2. Iwo l’alewi, Alewi-Alese
  Iwo l’orisun, orisun ti iye
  Iwo ni Oluwa, t’o le s’ohun gbogbo
  Wa bukun fun mi, l’oni o.

 3. Iwo ni ko si, aseti l’odo Re
  Iwo nikan ni, ko ni igbakeji
  Iwo nikan l’O le, so oku d’alaye
  Wa so mi ji o, l’o ni o.

 4. Iwo l’O soro, t’O da ohun gbogbo
  Iwo l’O pase, t’O si da eniyan
  Iwo ni Alase, ni gbogbo agbaye
  Wa p’ase iye, s’ori mi.

 5. Iwo ni ona, s’odo Olorun
  Iwo l’O le pa, Esu l’enu mo
  Iwo l’O ngbani, l’owo gbogbo ogun
  So mi d’asegun, l’aye o.

 6. Iwo l’O le si, t’enikan ko le ti
  Iwo l’O le ti, t’enikan ko le si
  Iwo l’O ni koko-ro iku at’iye.
  S’ilekun iye, fun mi o.

 7. Iwo ni oku, oku t’O ji dide
  Iwo l’O goke, lo s’oke orun
  Iwo yoo pada wa, lati se idajo
  Wa da mi l’are, l’o ni o.