HYMN – JESU YI O DARA SI MI

JESU YI O DARA SI MI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 30/7/2017.

 1. Jesu yi O dara si mi
  O gbamila O si tun womisan
  O fun mi ni Iye ainipekun
  Jesu yi l’emi yo ma sin titi d’opin.

Egbe: O dara
Jesu yi dara yeye
O dara si mi.

 1. Jesu yi ni O we mi mo
  O fun ni agbara Emi Re
  Ati opolopo ore-ofe Re
  Jesu yi l’emi yo tele titi d’opin.

 2. Jesu yi O wulo fun mi
  O nti mi l’eyin ni gbogbo ona
  O si ba mi segun Esu ota mi
  Jesu yi l’emi yo romo titi d’opin.

 3. Jesu yi yo mu mi de’le
  N’igba ti mo ba fi aye sile
  Yo mu mi lo s’ile Baba Re l’oke
  Jesu yi l’emi yo ba gbe titi d’opin.