HYMN – JESU IWO L’OBA L’ONI YI

JESU IWO L’OBA L’ONI YI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 6/12/2017. As I got up from the bed in the morning.

 1. Jesu Iwo l’Oba l’oni yi
  Oba l’ana, Oba l’ola, Oba titi aye
  Oba ni O o, Baba ni ojo gbogbo.

Egbe: Oba, Oba nla ni O
Jesu Oluwa, Iwo nikan l’Oba
Ni gbogbo agbaye.

 1. Jesu Iwo l’Oba l’ebi mi
  Oba t’emi, ti aya mi, ti awon omo mi
  Oba ni O o, Baba ninu Ile mi.

 2. Jesu Iwo l’Oba l’okan mi
  Oba l’oro, Oba l’ero, n’iwa at’ise mi
  Oba ni O o, Baba ninu aye mi.

 3. Jesu Iwo l’Oba l’aye yi
  Oba l’aye, Oba l’orun, Oba n’ibi gbogbo
  Oba ni O o, Baba l’aye at’orun.