IWO NI OPE TOSI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 01/07/2017.

 1. Iwo ni ope tosi
  Iwo ni iyin ye fun o
  Iwo ni ogo ye fun o
  Eledumare ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Eledumare mo m’ope wa.

 2. Iwo l’Atogbojule
  Iwo l’Atof’arati o
  Iwo l’Atosimile o
  Baba mi l’oke ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Baba mi l’oke mo m’ope wa.

 3. Iwo ni Olugbala
  Iwo ni Oluwosan o
  Iwo ni Olupese o
  Olurapada ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Olurapada mo m’ope wa.

 4. Iwo l’abo t’o daju
  Iwo ni orisun ayo
  Iwo l’Onise iyanu
  Jehofah Jireh ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Jehofa Jireh mo m’ope wa.

 5. Iwo ni ko l’afiwe
  Iwo ni ko n’igbakeji
  Iwo l’O le s’ohun gbogbo
  Awimayehun ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Awimayehun mo m’ope wa.

 6. Iwo l’O da eniyan
  Iwo l’O da ohun gbogbo
  Iwo l’Oba t’O ga julo
  Orisun iye ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Orisun iye mo m’ope wa.

 7. Iwo l’O ku t’O jinde
  Ti O go ke lo si orun
  Ti O un bo wa mu mi lo
  Arugbo ojo ope ye o
  Ope Re ree o (Jesu)
  Arugbo ojo mo m’ope wa.