HYMN – IWE MIMO L’O SO FUN WA WIPE, TI O KO BA GBA JESU

IWE MIMO L’O SO FUN WA WIPE, TI O KO BA GBA JESU
Composed by Z. A Ogunsanya Date: 17/3/2017. 1:07 am.

 1. Iwe Mimo l’o so fun wa wipe
  Ti a ko ba gba Jesu, a ko le ri iye
  Ti a ko ba gba Jesu, a ko le ni ayo t’o daju
  Ti a ko ba gba Jesu o, a ko le ni ifokanbale tooto
  Awon ti ko gba Jesu Kristi
  Eni esin eni are ni gbogbo won je.

Egbe: Emi ko, (Emi ma ko o)
Mo ni kii s’emi, ni yo ko eyin re si Jesu o
Pata pata ni mo gba Jesu Oluwa gbo
K’emi le ri iye, iye ayeraye
Mo ti ri o (Mo ti ri /2ice.), iye ainipekun ni.

 1. Iwe Mimo tun tenumo wipe
  Awon ti ko ni Jesu, awon lo un d’ese
  Awon ti ko ni Jesu, awon l’Esu un sakoso re
  Awon ti ko ni Jesu o, awon ni o un se egbe okunkun.
  Awon ti ko ni Jesu Kristi
  Eru Esu ati ese ni gbogbo won je.

 2. Iwe Mimo tun fi ye wa wipe
  Awon t’o ba ni Jesu, Esu ko ri won lo
  Awon t’o ba ni Jesus, aye ko le ri won gbese
  Awon t’o ba ni Jesu o, awon ni o ni iye ayeraye
  Awon t’o ba ni Jesu Kristi
  Omo Olorun alaye ni gbogbo won je.

 3. Iwe Mimo l’o kilo bayi wipe
  Awon ti ko ni Jesu, won ko ni Olorun
  Awon ti ko ni Jesu, won ko ni abo t’o daju
  Awon ti ko ni Jesu o, won ko n’ibugbe n’ile ologo
  Awon ti ko ni Jesu Kristi
  Omo egbe at’iparun ni gbogbo won je.