E LO O, E LO SI GBOGBO AYE
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 15/7/2017. In my bathroom.

 1. E lo o, e lo si gbogbo aye
  E so fun won wipe Jesu Olugbala ku
  O ku fun won o, O si tun ji dide
  Ki won ma ba segbe, egbe ayeraye
  Enit’o ba gba Jesu gbo
  Yo ni iye ainipekun
  Eniti ko ba gba Jesu gbo o
  Yo lo s’orun egbe, egbe ayeraye
  B’o se elesin l’o je (yo lo s’orun egbe o)
  B’o se omoluabi ni (yo lo s’orun egbe o)
  Eniti ko ba gba Jesu gbo o
  Yo lo s’orun egbe, egbe ayeraye
  E tete lo so fun won o (fun t’omode t’agba won)
  Ki won ko le gba Jesu l’Oba o
  Ki won ma ba segbe, egbe ayeraye.

 2. E so o, e so f’elese wipe
  Iku ni ere ese fun gbogbo araye
  Iku ti ara, ati iku keji
  Ni orun apadi, n’ibi ise oro
  Eniti ko gba Jesu gbo
  Eru Esu ni ninu aye
  Eniti ko ba ronupiwada
  Ko ni le ri iye, iye ayeraye
  B’o un rele Ijosin (ko ni le ri iye o)
  B’o un san idamewa (ko ni le ri iye o)
  Eniti ko ba ronupiwada
  Ko ni le ri iye, iye ayeraye
  E tete lo fi ye won o (e ke’gbe si won l’eti)
  Ki won ko le ronupiwada o.

 3. E tun so, fun awon onigbagbo
  Yo dara fun won ni Olorun alaye wi
  Ninu aye yi, ati l’ayeraye
  E lo f’okanbale, Jesu ti to fun yin
  Toripe e gba Jesu gbo
  Ni e se bo ni owo Esu
  Toripe e ti gba Jesu gbo o
  L’e se d’om’Olorun, ati ominira
  Bi Esu fe b’Esu ko (E ti d’ominira)
  Ohun yowu k’o sele (E ti d’ominira)
  Toripe e ti gba Jesu gbo o
  L’e se d’om’Olorun, ati ominira
  E tete lo fi ko won o (e je ko ye won yeke)
  Ki won ko le taku ti Jesu o.