BABA GBA OPE TI MO MU WA
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 20/1/2016.

Egbe: Baba, gba ope ti mo mu wa
Gba iyin ti mo mu wa o
Ojojumo ni un o ma gbe o ga
Fun ore Re t’O se fun mi.

 1. Ti mo ba ji l’owuro, maa f’oribale fun O
  Ti mo ba de’bi ise, maa se kiki ife Re
  Ti mo ba de ile l’ale, iyin ogo ni mo ma fi fun O

 2. Iwe Mimo Bibeli, ni yo se amona mi
  Adura igba gbogbo, ni aye mi yo kun fun
  Awon eni mimo tooto, nikan ni yo je alabarin mi.

 3. Ninu ile ijosin, ma korin ogo si O
  T’oro Re ba un jade, ma f’etibale gbo O
  Bi mo d’arin awujo, ihinrere Re ni mo ma kede.

 4. L’ona gbogbo ti mo mo, l’emi yo wulo fun O
  Owo, owo at’ebun, mi l’emi yo fi sin O
  Gbogbo eni t’o yi mi ka, l’emi yo ma fi ife Re han fun.

 5. Ni’po yowu ti mo wa, emi yoo gbekele O
  Nigba t’Esu ba nhale, igbagbo mi ko ni ye
  Ni gbogbo ojo aye mi, Jesu Oluwa ni mo ma tele.

 6. Nigba t’aye ba pari, mo ni’bugbe l’odo Re
  Ti Jesu mi lo pese, fun gbogbo onigbagbo
  Eni ba f’ori tii d’opin, ni ki yoo padanu ile ogo.