BABA ELEDUMARE, MO NILO RE O, NINU AYE MI
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 26/5/2017. During night vigil at karaole.

 1. Baba Eledumare
  Mo nilo Re o, ninu aye mi
  Mo nilo Re o, ninu okan mi
  Baba n’owo agbara Re o
  K’O wa se’yanu Re fun mi
  K’O si tete se yori.

Egbe: L’oruko Jesu Oluwa
Nitoripe, laisi ‘ranwo Re Oluwa
Esu a s’eniyan jatijati.

 1. Baba Awimayehun
  Mo nilo Re o, ninu ile mi
  Mo nilo Re o, ninu ise mi
  Baba s’ilekun Re fun mi o
  Ro’jo ‘bukun Re s’ori mi
  Ati s’ori ile mi.

 2. Baba Atof’arati
  Mo nilo Re o, fun aseyori
  Mo nilo Re o, fun ‘fokanbale
  Baba ran ‘bukun Re si mi o
  K’o si fun mi n’isimi Re
  Ati itelorun Re.

 3. Baba Eleruniyin
  Mo nilo Re o, ni ojo gbogbo
  Mo nilo Re o, ni ibi gbogbo
  Baba wa d’abo Re bo mi o
  Ba mi pa Esu l’enu mo
  K’o si fun mi n’isegun.

 4. Baba mi t’O npada bo
  Mo nilo Re o, ninu aye yi
  Mo nilo Re o, ni ayeraye
  Baba di mi mu de opin o
  K’o si de mi ni ade Re
  N’ile Re l’oke orun.