MY LORD JESUS YOU ARE GREAT
Composed by Z. A. Ogunsanya Date: 21/2/2017.

My Lord Jesus, You are great (Very great)
You are good, (very good), You are wonderful.

Yoruba:
Jesu Mimo O dara (O dara)
O tobi, (O tobi), iyanu ni O.